Edella Trapist Sir Akadia

 Pica sir na bazi pasterizovanog mlijeka i biljnih masti sa 45% masti u suvoj materiji.