Hamburška Slanina

Majstor Mesar
Hamburška slanina u vakuum pakovanju