Ćurka u cijelo

Svježa ćurka , cijela Perutnina Ptuj 

7kg