Komadi Sabljarke

Zamrznuti komadi sabljarke Merlin u vakuum  pakovanju 
Neto masa: (#cca 12kg)