Agrentinski Gambori L1 10/20

Zamrznuti argentinski gambori L1 10/20
Neto masa: (#6x2kg)