Panirani Kolutići Lignje

Panirani kolutići lignje 40/60 
Neto masa: (#6x1kg)