Škampi

Zamrznuti cijeli škampi na tacni 13/16
Neto masa: (#6x1kg)