Hek fileti

Zamrznuti fileti heka- WOFCO 
Neto masa: 60-200g