Brodovlasnici,
Proizvodjači i
Distributeri
Morski plodovi iz 5 različitih okeana
WOFCO je nastao iz iskustva i znanja svojih pet partnera, pokrivajući cijeli proizvodni lanac, od samog početka procesa do komercijalizacije u više od trideset zemalja na pet kontinenata.
Njihovo sjedište se nalazi u gradu Vigu, Španija, u kom se nalazi jedna od najznačajnijih luka na svijetu.

U svom asortimanu imaju različite i kvalitetne proizvode od morskih plodova, od raznih vrsti riba do lignji, gambora i škampi..
Favoriti njihovog asortimana su sljedeći proizvodi

Očišćeni argentinski crveni gambori sa jugozapadnog Atlantika
Agrentinska lignja sa jugozapadnog Atlantika
Lignja Patagonik sa jugozapadnog Atlantika
Odresci sabljarke sa jugoistočnog Pacifika i istočnog Indijskog okeana
Odresci Tune sa jugoistočnog Pacifika i istočnog Indijskog okeana
Šakrpina sa sjeverozapadnog i sjeveroistočnog Atlantika
ODRŽIVOST 
Kompanija WOFCO je svjesna koliko je važno odgovorno upravljati prirodnim resursima, zaštitom vodenih ekosistema i životne sredine. Da bi postigli ovaj cilj, svoju ribolovnu aktivnost sertifikuju kroz:

  • Inicijative za cilj 75 Partnerstva za održivo ribarstvo (SFP).
  • MSC sertifikat garantuje da se njihova ribolovna aktivnost obavlja etički, odgovorno i sa najmanjim mogućim uticajem na životnu sredinu.
  • ISSF sertifikat garantuje održivost zaliha tune, smanjujući slučajni ulov i promovišući zdravlje morskog ekosistema.